Vevring Montessoriskule Sa - Firmapresentasjon

 • Kort om Vevring Montessoriskule Sa

  Organisasjonsnummer:
  811 587 052
  Navn:
  Vevring Montessoriskule Sa
  Selskapsform:
  Samvirkeforetak
  Antall ansatte:
  0
  Stiftet:
  26.02.2013
 • Foretaksinformasjon

  Daglig leder:
  Bransje(r):
  85.201 - Ordinær grunnskoleundervisning
  Sektor:
  7000 Ideelle organisasjoner
  Revisor:
  Registrert i enhetsregisteret:
  14.03.2013
  Vedtektsfestet formål:
  Fremje medlemene sine interesser gjennom å etablere, eige og drive ein skule grunna på montessoripedagogikk som eit anerkjent pedagogisk alternativ, og med høg pedagogisk kvalitet. Vevring Montessoriskule SA skal drivast i samsvar med Lov om private skular med rett til statstilskot. Avkastning blir ståande i verksemda. Vevring Montessoriskule SA skal vere eit tilbod for grunnskuleborna frå 1. til 7. trinn. Vevring Montessoriskule SA er ein frittståande institusjon som ikkje er tilslutta noko politisk parti, livssyn eller trussamfunn. Føretaket legg vekt på formidling om og bruk av lokal natur, kultur og kunst.
  Aksjekapital:
  Prokura:
  Styrets leder og nestleder hver for seg. Mali Mathisen Nordvik
  Signatur
  Styret i fellesskap.
  Registrert i MVA registeret:
  Nei
  Registrert i frivillighetsregisteret:
  Nei
  Registrert i foretaksregisteret:
  Ja
 • Kontaktinformasjon

  Besøksadresse:

  c/o Terje Sekse Horne, 6817 NAUSTDAL
 • Ledelse og administrasjon

  Varamedlem:
  Geir Førsund
  Styrets leder:
  Terje Sekse Horne